Program latihan 'kerja, belajar' kakitangan prasekolah dilancar

PROGRAM latihan baru bagi kakitangan prasekolah yang bekerja dengan kanak-kanak berusia dari dua bulan hingga tiga tahun dilancarkan semalam.

Program Place-and-Train atau Letakdan-Latih bagi pembantu jagaan kanakkanak (educarer) bertujuan melengkapi mereka yang baru diambil bekerja dengan kelayakan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyokong pembangunan dan pembelajaran seorang anak kecil.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun