BAHASA & BUDAYA

Sahibba atau 'Scrabble' Melayu semai minat bahasa

PERMAINAN Sahibba (seperti permainan "Scrabble" tetapi di dalam bahasa Melayu), telah menyemaikan rasa kasih sayang dan menyemarakkan lagi minat murid-murid terhadap bahasa Melayu.

Demikian menurut Cikgu Eity Norhyezah Asyurah dari Sekolah Rendah Riverside salah satu penganjur pertandingan Piala Cendekia Sahibba 2019.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun