#bhSG50

Sektor kesihatan mental selepas 50 tahun

Banyak perubahan dapat dilihat dalam perkembangan sektor kesihatan mental di Singapura sepanjang lima dekad. Kini, perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya fikiran masyarakat dan tanggapan mereka tentang penyakit dan juga pesakit mental. Siti Aisyah Nordin (naisyah@sph.com.sg) meninjau perubahan tersebut dan impak terhadap pesakit, kakitangan dan juga keluarga.

 

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun