RAPAT HARI KEBANGSAAN: MEMBANTU WARGA BEKERJA LEBIH LAMA

Sumbangan CPF bagi pekerja berusia akan ditingkat

PEMERINTAH akan meningkatkan sumbangan Tabung Simpanan Pekerja (CPF) bagi pekerja yang lebih berusia mulai 2021.

Proses ini akan mengambil masa sekitar 10 tahun secara keseluruhan, bergantung pada keadaan ekonomi.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun