RAPAT HARI KEBANGSAAN

Sumbangan dan sokongan Melayu dihargai pemerintah

Teks ucapan PM Lee dalam Bahasa Melayu

Selamat Hari Kebangsaan!

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun