SURAT ANTARA PM LEE HSIEN LOONG DAN LUI TUCK YEW

Surat balas PM Lee Hsien Loong

Ke hadapan Tuck Yew,

Terima kasih atas surat anda yang memaklumkan saya bahawa anda telah mengambil keputusan tidak mahu bertanding dalam Pilihan Raya Umum akan datang. Saya dengan berat hati menerima keputusan anda, meskipun saya kecewa saya tidak berupaya mengubah fikiran anda.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun