Teknologi jamin keselamatan makanan

Bolehkah penghasilan makanan sendiri dicapai?

Agensi Makanan Singapura (SFA) menetapkan sasaran menghasilkan 30 peratus keperluan makanan di Singapura menjelang 2030. Ini sebagai langkah bertujuan menjamin makanan yang selamat di Singapura. Berikut BERITA HARIAN menyiarkan rencana berkaitan kepentingan keselamatan makanan. Di halaman berikut kami menemu ramah syarikat yang terlibat dalam pertanian moden ini.

SINOPSIS

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun