Zafilin: Sedia sekitaran kondusif bagi hidupkan bahasa Melayu

WALAUPUN keadaannya tidak meruncing, ruang yang kian terbatas bagi menggunakan bahasa Melayu adalah cabaran utama bagi pendidik bahasa Melayu di Singapura.

Lantaran itu, adalah penting bagi kesemua pihak berkepentingan, termasuk pemerintah dan guru-guru, terus menyediakan persekitaran yang kondusif bagi memastikan bahasa ibunda terus menjadi bahasa yang 'hidup'.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun