Kenyataan FAS: Perlawanan ditunda jika...

"KAMI giat meninjau secara dekat keadaan jerebu demi kesejahteraan serta keselamatan para penyokong, pemain dan pegawai yang merupakan perkara yang paling utama.

Sebagai garis panduan, jika Indeks Piawai Pencemaran (PSI) tiga jam melebihi 300 pada 5 petang (esok) atau PSI melebihi 200 pada 7 malam (esok), kami akan menundakan perlawanan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun