SEDUTAN UCAPTAMA MUFTI PADA SIMPOSIUM SRP SEMALAM

Bina identiti bersama

TANGGAPAN 'ruang bersama' juga melambangkan keinginan mendalam untuk membina identiti bersama - jati diri yang memberikan makna kepada seseorang, menonjolkan dan memperkaya dirinya dengan rasa kekitaan - sehingga mendorong individu tadi menyumbang ke arah kebaikan bersama yang bermanfaat kepada semua.

Dorongan tadi, digerakkan oleh identiti bersama, cukup teguh untuk mengatasi apa jua keperluan untuk hidup tersisih yang timbul mungkin kerana takut hilang harga diri sama ada ikatan agama, bahasa, budaya, sejarah, dan bahkan masa depannya.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun