Raya di Indonesia

DI INDONESIA, Hari Raya Puasa disebut Lebaran (daripada kekata Jawa 'lebar' ('e' pepet) yang bermakna 'terlepas daripada kurungan').

Hari Raya Haji disebut Lebaran Besar.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun