SAJAK

Orang Tua Yang Menukang Kebahagiaan

Sebelum malam rebah orang tua itu menyapu sisa-sisa gundah

dia memahat hari yang baru berlalu hingga berdarah senja

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun