Wacana

Apr 19, 2019 | 05:30 AM

Hampir 1 dari 3 dilantik adalah anggota lembaga masjid baru

HAMPIR satu daripada tiga sukarelawan yang dilantik atau dilantik semula merupakan anggota lembaga pengurusan masjid (MMB) yang baru, satu...