Kategori pelbagai kaum di sini harus kekal sebagai sandaran

RANGKA kategori kaum Cina, Melayu, India dan lain-lain (CMIO) yang menjadi sandaran tradisi di Singapura memastikan semua kaum memiliki kedudukan setara di sini.

Lantaran itu, jika rangka ini diketepikan untuk digantikan dengan kekata umum 'Warga Singapura' sahaja, ia hanya membenarkan budaya lebih dominan (sandaran majoriti 75 peratus penduduk Cina) menyerlah sehingga menimbulkan ketidakselesaan kaum minoriti.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun