Lebih 200 kegiatan disedia untuk program 'GetActive! Singapore'

LEBIH 200 kegiatan dan acara sukan disediakan sepanjang program GetActive! Singapore menjelang perayaan Hari Kebangsaan pada 9 Ogos.

Antara kegiatan itu ialah Sukan Nasional Singapura (SNG) yang sudah pun bermula minggu lalu, cabaran awam serta kegiatan dinamakan Pelengkap Aktif atau 'Active Enabler'.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun