Esei konsep guru dalam persepsi penulis

UMUMNYA, guru adalah gelaran bagi seseorang yang mengajar. Iaitu, orang yang menurunkan ilmu mahupun pengetahuan kepada golongan mahupun kelompok masyarakat.

Malah dalam pengertian yang lebih luas, guru adalah 'pendidik, pengajar mahupun pengasuh'.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun