Hidayah

Jun 16, 2019 | 05:30 AM

Perlu puji serta bertakbir terhadap kebesaran Allah

KITAB Al-Quran diturunkan Allah sebagai cahaya dan petunjuk, sebagai ubat bagi hati manusia.

Al-Quran banyak sekali mengungkap keagungan...