MERAIKAN SG50

Rindukan gotong-royong di kuarters Istana

JIKA sanak saudara atau teman-teman mengunjungi kuarters Istana pada musim Lebaran, mereka pasti diminta menulis nama dan meninggalkan kad pengenalan di luar pagar.

Mereka akan ditanya ingin ke mana oleh sang pengawal kuarters bagaikan soalan yang biasanya diajukan pengawal keselamatan di kondominium masa kini.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun