Zombi 'hidup' kembali di Asia?

Kebanyakan penonton Asia cenderung kepada filem realistik. Namun akhir-akhir ini ditemukan fenomena baru iaitu filem bertemakan zombi yang menarik banyak perhatian. Generasi muda sangat berminat pada filem dan drama yang bertemakan zombi. ADLI YASHIR KUCHIT (adli@sph.com.sg) menyusuri evolusi filem zombi di rantau ini.

KISAH mengenai zombi atau mayat yang berupaya 'hidup' kembali kian menjadi pilihan hiburan arus utama negara terbangun dan baru-baru ini di rantau Asia.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun