Agensi selia keselamatan makanan akan ditubuh

Masagos: Penubuhan Agensi Makanan Singapura (SFA) akan menyelaras segala isu berkaitan bekalan dan keselamatan makanan

SEBUAH agensi yang bertanggungjawab menyelia keselamatan makanan akan ditubuhkan setelah Rang Undang-Undang Agensi Makanan Singapura diluluskan di Parlimen semalam.

Penubuhan Agensi Makanan Singapura (SFA) akan menyelaras segala isu berkaitan bekalan dan keselamatan makanan yang kini di bawah tanggungjawab Penguasa Pertanian-Makanan dan Ternakan (AVA), Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dan Penguasa Sains Kesihatan (HSA).

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun