UCAPATAMA K. SHANMUGAM DI SIMPOSIUM SRP

Usaha masyarakat Melayu/Islam dipuji

"SEJAK negara ini merdeka, kita telah gigih berusaha memperjuangkan dasar yang menyatukan rakyat daripada pelbagai bangsa dan agama.

Kita tinggal di kejiranan yang sama, anak kita pergi ke sekolah yang sama dan anak lelaki kita semua menjalani Perkhidmatan Negara (NS).

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun